Szanowni Użytkownicy!

Wasze bezpieczeństwo oraz prywatność są dla nas kluczowe. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, trafiających do nas, podczas korzystania ze strony:  camira.pl

 

Pragniemy również poinformować, że w każdej chwili istnieje możliwość  wycofania swojej zgody.

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony: camira.pl Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: elated-liskov.146-59-46-39.plesk.page jest CAMIRA Joanna Szemela, ul. Przytulna 7/U3, 80-176 Gdańsk, NIP 6711776353.

Wszystkie dane, które są przekazane przez użytkowników, jak również dane gromadzone w sposób automatyczny są wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności i odnoszą się jedynie do strony internetowej: camira.pl

Dane przekazane Firmie przez użytkowników

CAMIRA Joanna Szemela gromadzi informacje o użytkownikach z wykorzystaniem umieszczonego na naszej stronie internetowej formularza, w celu udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na jego zapytanie i przedstawienia za jego zgodą informacji handlowej.

 

Użytkownik ma możliwość przekazać salonowi CAMIRA za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, swoje dane osobowe takie jak:

 

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

jak również inne informacje na temat użytkownika wyszczególnione w formularzach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

CAMIRA Joanna Szemela sprawuje funkcje administratora danych i przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez CAMIRA Joanna Szemela w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzach,
 • realizowania zamówień na usługi oraz produkty świadczone przez CAMIRA Joanna Szemela,
 • marketingowych mających związek z przygotowaniem i przekazaniem oferty na usługi salonu CAMIRA Joanna Szemela,
 • informowania o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej z CAMIRA Joanna Szemela.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Wypełnienie formularzy umieszczonych na stronie internetowej jest jednoznaczne z  udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

 

Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, usuwania jak również ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w tym ofert marketingowych.

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe, uzyskane z wykorzystaniem strony internetowej  elated-liskov.146-59-46-39.plesk.page będą podlegały przetwarzaniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od chwili udzielenia odpowiedzi w formularzach na niej umieszczonych.

 

Wszystkie pozyskane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez wyrażenia zgody przez osób, których one dotyczą.  Wyjątkiem są sytuacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie - „plików Cookies”

CAMIRA Joanna Szemela przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Firmy, pobierane w sposób automatyczny od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje, które są zapisane w plikach Cookies, serwer salonu CAMIRA może wczytać podczas ponownego połączenia z tego samego komputera lub urządzenia mobilnego. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zgromadzone pliki Cookies są przechowywane przez salon CAMIRA przez czas nieokreślony, wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje zawarte w tych plikach są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony elated-liskov.146-59-46-39.plesk.page. Salon CAMIRA wykorzystuje pliki Cookies jedynie w celach statystycznych oraz do dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Strona internetowa elated-liskov.146-59-46-39.plesk.page korzysta z Google Analytics. Jest to usługa służąca do analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa plików cookies  w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników. Dane generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane firmie Google oraz przechowywane przez nią na serwerach w USA.

 

Firma Google będzie korzystać z zebranych w ten sposób informacji w celu oceny w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, tworzenia raportów informujących o ruchu na stronach dla operatorów witryn, jak również świadczenia innych usług, które są  związane z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie zobowiązana to zrobić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, kiedy osoby takie przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi które są w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając w przeglądarce odpowiednie ustawienia.

 

Korzystając z wymienionej wcześniej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google Państwa danych w sposób oraz w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej elated-liskov.146-59-46-39.plesk.page znajdują się także odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania z tych stron oraz zachowania prywatności ich użytkowników, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Firma używa odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne, w tym również zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zostały wdrożone stosowne zabezpieczenia personalne, techniczne, organizacyjne oraz fizyczne.
Przewiń na górę